Pht Giao Ma    Trần Thiện Thanh

Lại một ma Xun nữa
đến trong khi lửa chiến tranh
Ma xun vẫn xanh
xanh như cuộc tnh em với anh
Xun ny anh khng về
ngn cu thề khng chắc em vui
qu xun anh chẳng c, gt giặc từng giờ
Đời lnh chiến lấy g gửi về em?


Tiền đồn heo ht nhắc em kỷ niệm ấu thợ
Hỏi ''em c nghe trong tm hồn gợi giy
pht xưa?''
Năm nao đm giao thừa
ngy khi lửa chưa kn qu hương
V đi ta nhỏ b thức xem giao thừa
Kể chuyện vu vơ v thức trong mộng mơ


Em anh c nhớ khi ta mơ chuyện tch xưa:
Tin nương hiện xuống khng gian
xem hoa rộ khắp nơi
Trăng sao mọc kn đm khuya cho thin
thần ht ca
Rồi nh nhẹ gt hi tin ca ma trn trần ai
Nhưng tin no thấy đu
d em chắp tay nguyện cầu
Trăng sao no thấy đu để anh bỗng
nghe nặng sầu
Rồi... pho nổ khai xun để mnh dỗi hờn xa xăm...
Khi đường trần dập du người đi hi lộc đầu năm


Rồi từng xun bắt anh gi từ ấu thơ
Rồi xun chiến chinh pht giao
ma cn anh với anh
Xun chưa m đi đời
Lng xin một pht giy mơ thi:
Nng tin anh nhỏ b giữa đm giao ma,
lạc đường dương gian v đến thăm... mnh anh