Qun Đi        Trc Hồ
(Dm)(Gm) Cha Cha Cha  136

Qun đi những điều lo lắng
Qun đi những g cay đắng
Qun đi những điều gian dối
Đời sống ny c bao lu!


Cho nhau những g mong muốn
Cho nhau những g ta c
Cho nhau suốt đời anh nh
Hy sống đời sống tươi vui!


Đa Đa Đa Đa, Đa Đa Đa Đa
Em muốn cng anh yu người!
Đa Đa Đa Đa, Đa Đa Đa Đa
Em muốn cng anh yu đời!


Qun đi những điều lo lắng
Qun đi những g cay đắng
Qun đi những điều gian dối
Đời sống ny c bao lu!


Cho nhau những g mong muốn
Cho nhau những g ta c
Cho nhau suốt đời anh nh
Hy sống đời sống tươi vui!


Ta Ta Ta Ta, Ta Ta Ta Ta
Em muốn cng anh yu người!
Ta Ta Ta Ta, Ta Ta Ta Ta
Em muốn cng anh yu đời!