Rồi Mai Đy      Nhạc: Ngoại Quốc  / Lời: Trường Kỳ
(E) (Bb) 6-8 Slow Rock  74
Rồi mai đy
Khi mnh xa nhau nhớ đến nhau hoi
Rồi mai đy khi tnh bay xa nhớ đến hm no
cn mi mi
Những g mnh chất chứa trong lng
Cn cho nhau cht dư hương
Đừng tiếc nhau g vấn vương


Mnh xa nhau
Xin đừng qun mau chớ trch nhau g
Mnh xa nhau
Xin đừng qun mau nắng sẽ phai mầu
Đừng khc nữa gi buồn v mắt ướt hoen rồi
Đừng cho nhau tiếng than van
Đừng ni ln lời khc than


Mnh xa nhau
Mưa buồn giăng mau cất bước u sầu
Mnh xa nhau
Tm hồn thương đau khi thuốc khng mầu
Mnh nhớ mi chuỗi ngy no đ đ xa rồi
Mnh chia tay gi bay bay
Cn đ khung trời xm my


Rồi mai đy khi mnh chia tay nhớ đến hm ny
Rồi mai đy trong giờ chia ly nhớ pht giy ny
Hồn quyến luyến
Những g mnh đ cho nhau rồi
Mnh xa nhau chớ đi mau
sợ vỡ tan tnh bấy lu