Rong Chơi Cuối Trời Quên Lăng  Hoàng Thi Thơ
(Am) Valse 132
Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
Mang buồn đi bốn phương trời
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
Đi t́m quên cơn mê này.

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
Cho tâm hồn hết âu sầu
Không c̣n nhớ, không c̣n thương
Bóng người xưa quên thề cũ
Không c̣n nhớ, không c̣n thương
Mối t́nh xưa quá bẽ bàng.

Một ḿnh một bóng, đời ḿnh, một ḿnh một bóng
Chênh vênh lạc loài, bóng ai c̣n đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
Không ai kêu ta, có ai gặp ta.

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
Chân ngựa hoang bước mơ hồ
Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
Đi t́m quên cơn mê này.

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
Quên nhân t́nh đă quên ḿnh
Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
Không c̣n nhớ, không c̣n thương
Ta nằm im chết bên đường