Ru Đời Đi Nhé     Trịnh Công Sơn

Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em
Đă nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền...

Ngoài phố mùa Đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng


Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang
Ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im ĺm


Ru đời đi nhé
Ôi môi ngon này giữa trần gian
Ru từng chiếc bóng
Lênh đênh vào giấc ngủ ngon
Cho tôi tay gối mong manh
Cho tôi ôm lấy vai thon


Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
Đă nương theo vào đời...
Làm từng nỗi ưu phiền...