Ru Em Một Đời     Trường Sa
(F) Slow Rock  60
1. Ngủ đi [F] em ngủ đi [C7] em ngủ đi [F] em
D́u [Am] mộng đi trên [Bb] đường t́nh ngút [Gm] ngàn
Cho [F] cơn mê đắm [C7] đuối trên [A7] đôi môi gắn [Dm] bó
Bằng [F] ngọt ngào chiếc hôn [C7] này

Ngủ đi [Gm] em [C7] ngủ đi [Gm] em
[C7] Ru em đêm [Dm] tối, ru đôi [Bb] mắt long [F] lanh
Hẹn ḥ [C7] với ḷng thôi bạc [F] t́nh
Ngủ đi [Bb] em ngủ cho [Dm] say, ngủ trong [C7] ân t́nh [F] dài

ĐK: Ngủ đi [Dm] em, ngủ [Am] trong đêm thần [Dm] tiên
Ta yêu [Bb] nhau tràn [F] đầy, trong mênh [Gm] mông
cuộc [Dm] đời
T́nh thấp [F] cánh đôi [Bb] chim lạc [F] loài
Và không [Bb] gian nằm im [Dm] nghe t́nh ta [Gm] đi
Nhịp [F] nhàng đôi cánh [C7] mây

2. Ngủ đi [F] em, ngủ đi [C7] em, ngủ đi [F] em
Dù một [Am] mai qua [Bb] cầu hạnh phúc [Gm] buồn
Thương [F] nhau manh áo [C7] cũ thương [A7] nhau hương
tóc [Dm] rối
C̣n [F] ǵ đẹp nhất trên [C7] đời

Ngủ đi [Gm] em [C7] ngủ đi [Gm] em
[C7] Ru em mai [Dm] sớm trong đôi [Bb] mắt long [F] lanh
C̣n t́m [C7] thấy mùa xuân vời [F] vợi
Ngủ trong [Bb] em, ngủ trong [Dm] anh và trên [C7] môi
mọi [F] người