Ru Em Từng Ngn Xun Nồng   Trịnh Cng Sơn

Ru mi ngn năm ging tc em buồn
Bn tay em năm ngn ru trn ngn năm
Trn ma l xanh ngn tay em gầy
Nn mi ru thm ngn năm


Ru mi ngn năm từng phiến mi mềm
Bn tay em trau chuốt thm cho ngn năm
Cho vừa nhớ nhung c em giỗi hờn
Nn mi ru thm ngn năm


Thi ngủ đi em mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ nui trọn một đời
Nui một đời người
Ma xun vừa đến xin mi ăn năn m thi


Ru mi ngn năm từng ngn xun nồng
Bn tay em năm ngn anh ru ngn năm
Giận hờn sẽ qun
Dng em tri di tri mi tri trn ngn năm


Ru mi ngn năm vừa m em hồng
Bn tay đưa anh đến qu hương vng son
Vo trời lng qun
Tc em như trời xưa đ qua đi ngn năm


Cn lời ru mi vang vọng một trời
Ma xanh l vội ru em miệt mi
Cn lời ru mi cn lời ru ny
Ngn năm ru hoi ngn đời ru ai