Rừng Lá Thấp     Trần Thiện Thanh

Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi
Thành phố sau lưng ôm mộng ước ǵ
Tôi là người đi chinh chiến dài lâu
Nên mộng ước đầu tôi nghe đă ch́m sâu


Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca:
"Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà"
Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao
Nhưng giữa già tôi có thấy ǵ đâu?


Sao không hát cho người giết giặc trên cầu
Khi bùn lầy c̣n pha sắc áo xanh
Trong khói súng xây thành
Mắt quầng thâm mất ngủ tàn đêm khói lửa
Giờ chỉ c̣n hai tiếng "mến anh"


Sao Không hát cho những người c̣n mải mê
Lá rừng che kín đường về phồn hoa
Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa
Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua

Rừng lá xanh xanh lối ṃn chạy quanh
Đời lính quen yêu gian khổ quân hành
Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên
Đánh giặc lâu bền cho non nước b́nh yên


Lời hát xin gây rung động thật sâu
Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
Xin thật ḷng qua câu hát đầu môi
Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi