Rừng Xưa Đ Khp  Trịnh Cng Sơn
(Am) Power Ballad  60
Ta thấy em trong tiền kiếp
Với cọng buồn cỏ cy
Ta thấy em đang ngồi khc
Khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu l a em vẫn chưa về
Rừng đng cuốn gi em đứng bơ vơ


Ta thấy em trong tiền kiếp
Với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi ht
Khi rừng về nhiều my
Rừng thu thay l mưa bay buồn rầu
Rừng đng buốt gi mưa bay dạt do


Ta vẫn mong ta chờ mi
trn từng ngy quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đy
Cho đời bầy cuộc vui
Ma xun đ đến em hy quay về
Rừng xưa đ khp em hy ra đi


Rừng xưa đ khp rừng xưa đ khp...
em hy ra đi...
     (lập lại nhiều lần)