Sắc Hoa Mầu Nhớ   Nguyễn Văn Đng
(A) Rumba 102 / Tango 104
Hoa phượng rơi đn ma Thu tới
Mu lưu luyến nhớ qu Thu ơi
Ngn phượng rơi bay vương tc ti
Xc tươi mu pho vui tiễn em chiều năm ấy


Xưa từ Khu chiến về thăm xm
Ngn xc pho lấp nh sao hm
Chiều hnh qun nay qua lối xưa
Giữa một chiều gi mưa xc hoa hồng mnh mng


Đời ti qun nhn
Cht tnh ring gửi ni sng
Yu mu gợi niềm thủy chung
Nhưng rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ đời đời
Phượng rơi rơi trong lng ti


Thu vừa sang sắc hồng t lối
Tnh Thu thắm thiết qu Thu ơi!
Nhn mu hoa xưa tan tc rơi
Nhớ mun vn nhớ ơi
Ht trong mu hoa nhớ


Ti lại đi giữa trời sương gi
Mu hoa thắm vẫn sống trong ti
Chiều Thu sau khng qua lối xưa
Để nhn trời gi mưa
Xc hoa hồng mnh mng