Si Gn Cn Đ Nỗi Buồn  Ng Thụy Min
(Am) Slow Rock 60
Đừng khc nữa Si Gn 1 2
Đừng khc nữa ny em yu ơi
 1 2
Khi ta ra đi
 1 2 bỏ em một mnh 1 2
Bỏ qun cuộc tnh
 1 2 bỏ lun đời mnh 1 2
Vo cơn sng gi
1 2 mnh mng 1 2 3 4

Đừng tiếc nuối ny người 1 2
Đừng tiếc nuối tnh ta chưa ngui
 1 2
Khi ta ra đi
 1 2 tưởng như tuyệt vời 1 2
Tưởng như cuộc đời
 1 2 l mun nụ cười 1
L như gấm như hoa
 1 2 3 4

Đi một lần l xa em một đời 1 2
Thương em b bỏng từng cơn mưa nhỏ
 1 2
Thương nắng hẹn h nồng mắt mi em
 1 2
V con phố đm
 1 2 ngy no bước m 1 2 3 4

Cn đu nữa Si Gn 1 2
Cn chăng nữa niềm đau khng tn
 1 2
Bao nhiu năm qua
 1 2 đời như đợi chờ 1 2
Đời như tnh cờ
 1 2 đời như mịt mờ 1
Đời như nắng mưa qua