Sng Rừng   Phạm Đnh Chương
(Dm) Cha Cha Cha  120

Rừng xanh ln bao sức sống. . . u u  1  2
Ngn cy xn xao đn hương nồng
Của vầng thi dương hồng bừng ln trời Đng
1 2 3 4 5 6

Cỏ cy vươn vai ln tiếng. . . u u
  1  2
Cng bao nhiu chim chc tưng bừng
dậy sau giấc đm di triền min triền min
1 2 3 4 5 6 7

Nh
'sn'ai'lam'khi 1 2 trong sương mai  1  2 1/2
Ngọt
'ngo'hương'tre'nứa 1 2 trong rừng thưa  1  2
C dăm đi chim thơ
1 lu lo trao duyn mơ
trong hơi gi đưa xa về dật dờ dật dờ tnh chan chứa
1  2

Gi vi vu vi vu
1 suối xa m như ru như ru
l kh xui ging ng ngờ ng ngờ xui về đu
1 2

Bnh minh xuyn qua khe ni. . . u u
 1  2
Nguồn vui leo tia nắng đy rồi
đem hơi ấm cho đời trẻ như đi mươi
1 2 3 4 5 6

V thin nhin như đổi mới. . . u u
 1  2
Rừng xanh vươn cu ngt hương đời
mnh mang khắp một trời ngn lời đẹp tươi
Dạo nhạc...

Kết thc..
Rừng xanh vươn cu ngt hương đời
mnh mang khắp một trời ngn lời đẹp tươi (3 lần)