Sầu Đông        Khánh Băng
(Cm) (Em) Croco Twist 160
* Chiều nay gió Đông về, dừng chân trên bến xưa
Đời trai gió sương, về thăm cố hương
T́m bao nhớ thương, mà sao phố phường vắng
T́nh sầu lạnh buốt đêm trường.

Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời
Biết đâu trên đường vạn nẽo từ ly
Biết đâu cuộc đới ngày mai đổi thay
Mà tôi vẩn c̣n... nhớ... nhớ... nhớ
Phút giây ban đầu.

Ngại ngùng bước chân buồn, em đă sang ngang rồi
Đành thôi nhớ mong, gởi theo gió Đông
T́nh yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ
Sầu Đông c̣n đến bao giờ.

(repeat *)

Ngại ngùng bước chân buồn, em đă sang ngang rồi
Đành thôi nhớ mong, gởi theo gió Đông
T́nh yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ
Sầu Đông c̣n đến bao giờ.

Đành thôi nhớ mong, gởi theo gió Đông
T́nh yêu giá băng vào nơi cuối trời nhớ
Sầu Đông c̣n đến bao giờ.