Sẽ Hơn Bao Giờ Hết    Trc Hồ
(Dm)(Gm)(Gm) (G#m)  DJ Bays 140 (Variation D) / Cha135

Đang c anh chiều nay
M đ nhớ anh ngy mai
Yu nhau ngất ngy đm nay
Trọn kiếp sẽ khng hề phai


Yu anh em sẽ yu anh
D mai đy tnh c chết
Yu anh em mi yu anh
D c cch xa một đời


Chorus:
Sẽ hơn bao giờ hết em nhớ anh từng pht
Sẽ hơn bao giờ hết em cần anh đến
Sẽ hơn bao giờ hết em yu anh!
Sẽ hơn bao giờ hết
Hơn hết những g em c trn đời ny

--------------------------------------------------------------------------
[Dm] Đang c em chiều nay
M đ nhớ em ngy [Gm] mai
[C] Yu em ngất ngy đm nay
Trọn kiếp sẽ khng hề [F] phai

[A] Yu em anh sẽ yu [Dm] em
D mai đy tnh c [Gm] chết
Yu em anh mi yu em
[A] c cch xa một [Dm] đời

[Dm] Sẽ hơn bao giờ [Gm] hết
[C] Anh nhớ anh từng [Dm] pht
Sẽ hơn bao giờ [Gm] hết
Anh cần em [A] đến

[Dm] Sẽ hơn bao giờ [Gm] hết
[A] Anh yu [Dm] em
Sẽ hơn bao giờ [Gm] hết
Hơn hết những [A] g
Anh c trn đời [Dm] ny