Sẽ Hơn Bao Giờ Hết    Trc Hồ
DJ Bays 140 (Variation D only) / Techno Party 133 / Disco LK 136 /Cha3 128

[Cm] Đang c em chiều nay
M đ nhớ em ngy [Fm] mai
[Bb] Yu em ngất ngy đm nay
Trọn kiếp sẽ khng hề [Eb] phai


[G] Yu em anh sẽ yu [Cm] em
D mai đy tnh c [Fm] chết
Yu em anh mi yu em
D [G] c cch xa một [Cm] đời


[Cm] Sẽ hơn bao giờ [Fm] hết
[Bb] Anh nhớ anh từng [Cm] pht
Sẽ hơn bao giờ [Fm] hết
Anh cần em [G] đến


[Cm] Sẽ hơn bao giờ [Fm] hết
[G] Anh yu [Cm] em
Sẽ hơn bao giờ [Fm] hết
Hơn hết những [G] g
Anh c trn đời [Cm] ny