Sương Lạnh Chiều Đng  Mạnh Pht
(Bm) (Dm) Slow Rock  65
Chiều xưa phai nắng dấu mn đưa [Bm] lối
[F#7] Soi bng chung đi m ha chia [Bm] phi
Sương lạnh chiều [D] đng vương tiếng [Bm] thở
Của [G] người nguyện đợi chờ nghẹn ngo giờ tiễn [Em] đưa

Chợt thấy lng như rớt giữa hư [F#7] v
Đưa tiễn nhau đi ngại những đm [Bm] mưa
Đm chập chờn [D] bung ln giấc [Bm] mộng
Em vẫn thường gặp [Em] anh như lc [G] xưa nơi sn [Bm] trường

ĐK: Anh ln đường lạc [F#7] hướng
Em ở lại sầu [Bm] thương
Buốt gi cu [G] thơ những lc đm [Em] mờ
Ướp cnh hoa [A] xưa phấn nhớ hương chờ
M đắm trong nghẹn [F#7] ngo

Mười năm mơ kết my thnh hoa [Bm] trắng
[F#7] My vỡ hoa tan tn giấc mơ [Bm] hoa
Anh hy về [D] đy đm gi [Bm] lạnh
Vẫn [A] nghe nồng hơi [F#7] ấm của tm hồn trn [Bm] mơ