Tâm Sự Đời Tôi    Nhạc và Lời: Thanh Tùng
(Am) Rumba  90 / Rumba Ballad VN  85
(variation B)
Khi vừa lớn lên tôi đă vội yêu một người
Nên chưa hiểu đời cuộc đời bạc trắng như vôi
T́nh yêu thứ nhất đă đổi ngôi
Người yêu thứ nhất đă phụ tôi
Giấc mơ chung đời t́nh êm đẹp bên nhau
Cho đến ngàn sau


Khi vừa biết yêu, tôi ngỡ t́nh yêu là đẹp
Nên chẳng ngại ngùng t́nh đầu trao hết cho nhau
Nụ hôn thứ nhất cho người yêu
Để người đem đến bao sầu đau
Trót thương nhau rồi đành ôm hận thương đau Cho đến muôn đời


Ai ơi t́nh cũ lỡ làng rồi
Người về nơi ấy có vui không
Để ḷng tôi măi nhớ thương mong
Lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông
Tương lai c̣n nhắc đến làm ǵ
Thiệp hồng thôi nhé hết chung tên
Cuộc t́nh hai đứa đă vô duyên
Đường trần có riêng tôi t́m quên


Không c̣n có nhau thôi thế gặp nhau càng buồn
Chôn vùi kỷ niệm kỷ niệm đường vắng không tên
Hàng cây cao vút như lặng im
Biển t́nh tôi chết sau một đêm
Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu
Duyên kiếp lỡ làng