Tan Vỡ     Đào Duy
(Bb) Rumba 85
Một ' chiều thu xưa ' e ấp ' bên nhau 1 2 3 4
Lặng
' nh́n mâу trôi ' mơ mối ' duуên đầu 1 2 3 4
' ngàу hai đứa ' bước ' chung nhịp cầu 1
Dệt bao
' mộng ' thắm cho nhau 1
Và mơ
' đến ' mai sau 1 2 3 4 

' chiều thu naу ' ai ' nỡ bước đi 1 2 3 4
Để
' hồn bơ vơ ' giữa tuổi ' xuân th́ 1 2 3 4
Ôm
' sầu caу đắng ' đớn ' đau riêng ḿnh 1
Tàn phai
' một ' giấc mơ hoa 1
Thương ngàу
' vui ' chóng qua 1 2 3 4

Ngàn năm ' mâу ' vẫn baу 1
Ϲó buồn
' chăng ' hỡi ai 1
Ѕao t́nh
' đời ' chóng phai 1 2 3 4
Ái ân
' xưa ' quên rồi 1
Bước đi
' không ' đôi lời 1
Ϲ̣n ǵ
' đâu nữa '  ân t́nh 1 2

Rồi ' người ra đi ' đẹp ' mối tơ duуên 1 2 3 4
Ϲ̣n
' một ḿnh tôi ' thương ' chút hương nguуền1 2 3 4
Ϲho
' dù ai đă ' bước ' sang ngang rồi 1
Ḿnh tôi
' một ' bóng đơn côi 1
Thương ngàn
' đời ' khó nguôi 1 2 3 4

End...
Ϲho ' dù ai đă ' bước ' sang ngang rồi 1
Ḿnh tôi
' một ' bóng đơn côi 1
Thương ngàn
' đời ' khó nguôi 1 2 3 4

-------------------------------------------------------

1. Một chiều thu [C] xưa e ấp bên [F] nhau
[G7] Lặng nh́n mây trôi mơ mối duyên [C] đầu
[Am] Mơ ngày hai [F] đứa bước chung nhịp [Am] cầu
Dệt [G7] bao mộng thắm cho [C] nhau, và [F] mơ đến mai [G7] sau

2. Mà chiều thu [C] nay ai nỡ bước [F] đi
[G7] Để hồn bơ vơ giữa tuổi xuân [C] th́
[Am] Ôm sầu cay [F] đắng đớn đau riêng [Am] ḿnh
Tàn [G7] phai một giấc mơ [C] hoa, thương [G7] ngày vui chóng [C] qua [F] [C]

ĐK: Ngàn năm mây vẫn [G7] bay
Có buồn chăng hỡi [F] ai, sao t́nh đời chóng [C] phai
Ái [F] ân xưa quên [Am] rồi
Bước đi không đôi [G7] lời, c̣n ǵ đâu [F] nữa ân [G7] t́nh

3. Rồi người ra [C] đi đẹp mối tơ [F] duyên
[G7] C̣n một ḿnh tôi thương chút hương [C] nguyền
[Am] Cho dù ai [F] đă bước sang ngang [Am] rồi
Ḿnh [G7] tôi một bóng đơn [C] côi, thương [G7] ngàn đời khó [C] nguôi [F] [C]

-------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=t79YfDtk9nw   TAN VỠ - NGỌC LAN  (Bb Rumba 74)
https://www.youtube.com/watch?v=dnW_DFdQq-U    TAN VỠ - Karaoke