Thà Như Giọt Mưa   Phạm Duy - Nguyễn Tất Nhiên
(Dm) Guitar Seranade 106 / Slow Bossa 106 / Italian Waltz  130
   Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
   Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
   Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không


1) Người từ trăm năm về qua sông rộng
Người từ trăm năm về qua sông rộng
Ta ngoắc ṃn tay ta ngoắc ṃn tay
Chỉ thấy sông lồng lộng chỉ thấy sông trập trùng


   Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
   Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
   Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không


2) Người từ trăm năm về khơi t́nh động
Người từ trăm năm về khơi t́nh động
Ta chạy ṿng ṿng ta chạy ṃn chân
Nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời


   Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
   Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
   Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không


----------------------------  o0o  --------------------------

3) Người từ trăm năm về như dao nhọn
Người từ trăm năm về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
Ḍng máu chưa kịp tràn ḍng máu chưa kịp tràn


   Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
   Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
   Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không


4) Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
Quỵ té trên đường rồi sợi tóc vương chân người


   Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
   Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
   Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không
   Có c̣n hơn không có c̣n hơn không


5) Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Ta hỏng Tú Tài ta hụt t́nh yêu
Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
Đau ḷng ta muốn khóc đau ḷng ta muốn khóc


   Thà như giọt mưa vỡ trên mặt em
   Thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên
   Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
   Những giọt run run ướt ngọn lông măng
   Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
   Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên

---------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=1fem7Psg9u0
Thà Như Giọt Mưa (Nhạc Phạm Duy, Thơ Nguyễn Tất Nhiên) - Ngọc Lan (Em) ***
https://www.youtube.com/watch?v=ZHFl6U_mWMg  (F#m)
- Duy Quang, Thái Châu, Thế Sơn - LK Thà Như Giọt Mưa (Phạm Duy) PBN 109
https://www.youtube.com/watch?v=a-KMG1yoG8Q  
- Thà Như Giọt Mưa (Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Nguyễn Tất Nhiên) - Lê Uyên | ASIA 28
https://www.youtube.com/watch?v=BQ8Al2X0bNM
- Thà Như Giọt Mưa - Lân Nhă Ft. Uyên Linh | Liveshow Chẳng Phải T́nh Cờ
---------------------------------------------------------
Thà Như Giọt Mưa
   Phạm Duy - Nguyễn Tất Nhiên

ĐK 1: [Am] Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt [G] mưa khô trên tượng đá
Thà như mưa [F] gió đến ôm tượng đá
Có c̣n hơn [E7] không, có c̣n hơn [Am] không?
Có c̣n hơn [E7] không, có c̣n hơn [Am] không?

1. Người từ trăm [C] năm về ngang sông [G7] rộng
Người từ trăm năm về ngang sông [C] rộng
Ta ngoắc ṃn [G7] tay, ta ngoắc ṃn [C] tay
Chỉ thấy sông lồng [G7] lộng, chỉ thấy sông chập [C] chùng

2. Người từ trăm [C] năm về khơi t́nh [G7] động
Người từ trăm năm về khơi t́nh [C] động
Ta chạy ṿng [G7] ṿng ta chạy ṃn [C] chân
Nào có hay đời [G7] cạn, nào có hay cạn [C] đời.

3. Người từ trăm [C] năm về như dao [G7] nhọn
Người từ trăm năm về như dao [C] nhọn
Dao vết ngọt [G7] đâm, ta chết trầm [C] ngâm
Ḍng máu chưa kịp [G7] tràn, ḍng máu chưa chẩy [C] đầm.

4. Người từ trăm [C] năm về phai tóc [G7] nhuộm
Người từ trăm năm về phai tóc [C] nhuộm
Ta chạy mù [G7] đời, ta chạy tàn [C] hơi
Qụy té trên đường [G7] rồi, sợi tóc vướng chân [C] người.

5. Người từ trăm năm về ngang Trường [D7] Luật
Người từ trăm năm về ngang Trường [G] Luật
Ta hỏng Tú [D7] Tài, ta hụt t́nh [G] yêu
Thi hỏng mất [D7] rồi, ta đợi ngày [G] đi
Đau ḷng ta muốn [D7] khóc, đau ḷng ta muốn [G] khóc

ĐK 2: [Am] Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt [G] mưa khô trên mặt Duyên
Để ta nghe [F] thoáng tiếng mưa vội đến
Những giọt run [E7] run, ướt ngọn lông [Am] măng
Những giọt run [E7] run, ướt ngọn lông [Am] măng

* Khiến người trăm [Dm6] năm [E7] đau khổ ăn [Am] năn
Khiến người tên [Dm6] Duyên [E7] đau khổ muôn [Am] niên