Tháng Sáu Trời Mưa     Ngô Thụy Miên

Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận


Ḿnh dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Ḿnh cầm tay nhau nghe t́nh dâng sóng nổi
Hăy biến cuộc đời thành những tối tân hôn


Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
V́ anh gọi tên em là nhan sắc


Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tṛn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Và bên em tiếng đời đi rất vội


Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa em cố lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu