Thiên Đường Ái Ân   Lam Phương
(G)(D) (D) Schlager Alp 128 / Cha Cha Cha 125
Đường nào vào thiên đàng ái ân
Là đường vào muôn thuở lâng lâng
Mùa Xuân đang đi trong lời yêu mới
Có hoa vàng phủ đường ṃn gót chân mềm


Lạc vào vườn Xuân t́nh ngất ngây
Thả hồn vào cơn gió mê say
Cành hoa tươi chôn sâu kề xác bướm
Để muôn đời ḿnh c̣n được yêu nhé em


Yêu mới biết quên thời gian
Khi biết yêu hoa sẽ măi không phai tàn
Đừng nghe chim ru tai t́m hư ảo
Không t́nh nào say đắm hơn em đâu


Chờ một ngày pháo hồng réo vui
Là đường về không bóng đơn côi
Vừa khi đôi tim yêu t́nh thắm thiết
Có nhau rồi là ḿnh tính chuyện trăm năm