Thiên Thần Mũ Đỏ   Y Vân
(Em) Twist
 
Ai đă bảo anh là thiên thần nào
(anh chính anh ơi)
Không anh chỉ là một quân nhân thôi
                                                                                                                           
(anh hỡi anh ơi)
Với áo hoa mũ đỏ chân mang bốt-đờ-sô
(ơ...)
Khi sa trường khi trong thành phố
                                                                                              
(sa trường và phố phường)
Ai đă bảo anh là anh hùng này
(anh chính anh ơi)
Không anh chỉ làm bổn phận người dân thôi
                                                                                                                          
(anh hỡi anh ơi)
Lúc đất nghiêng nước ngả 
(ớ...)
Nên không tiếc tuổi thơ 
 (ơ...)
Anh mới xung vào trong lính nhảy dù
                                                                                                                  
(anh vào là lính dù)
     Em ơi em ơi biết em thường ưu sầu
     Dung nhan năm xưa
     Chắc không điểm trang nhiều
     Anh luôn ra đi vẫn thương về dáng kiều
     Thiên thần ở đâu chính người anh yêu


Ai đă bảo anh là vô t́nh này (anh chính anh ơi)
Anh yêu cả bầu trời quanh em
(anh hỡi anh ơi)
Nếu máu xương vẫn đổ
 (ớ...)
Xin em vững niềm tin 
 (ơ...)
Mong thiên thần chỉ lối giùm anh
                                                                                                            
(lính dù là thiên thần)


(lính dù là thiên thần,lính dù là thiên thần, lính dù là thiên thần)