Thi Đời      Trc Phương

Đường thương đau đầy ải nhn gian
Ai chưa qua chưa phải l người
Trong thi đời cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tn bằng hữu
Giờ giu sang qun kẻ tm giao
Cn gian dối cho nhau


Người yu ta rồi cũng xa ta
Nn chung thn ta giận cuộc đời
Đi mắt no từng đm buốt gi
Bn chiếu chăn tnh xa nhịp thở
Tiền đổi thay khi rủ cơn m
Để chua xt trn lối về


Rượu trần ai gội niềm cay đắng
Những suy tư in đậm cuộc đời
Mnh cn ai đu để vui
Khi trt xa vũng lầy nhn thế
Cỏ ưu tư muộn phiền ln xm mi


Bạn qun ta tnh cũng qun ta
Nn trắng đm thui thủi một mnh
Soi bng đời bằng gương vỡ nt
Nghe xt xa ngời ln trng mắt
Đoạn buồn xa ta đ đi qua
Ngy vui tới
ta vẫn chờ