Thời Gian Và Chính Nghĩa
Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thành

1.
Có những cái khùng và có những cái ngu
Nhưng nghe thấy hoài th́ bỗng hoá trơn tru
Có những đoạ đày và có những chua cay
Nhưng cứ kéo dài th́ cũng thấy nguôi ngoai.


Thời gian ấy chính thời gian, "liều thuốc nhiệm màu"
hay độc dược như nhau
Làm ta vơi bớt đau thương, mà cũng khiến ta hèn ươn, tầm thường


Người đau thương nay như nguôi bớt,
gồng gánh ra công rồi cũng xong
Người hăng say đa đoan đến mấy,
đuối sức buông tay, mệt có ngày


Thế là xong! Thế là xong! Ta cứ lư luận nghe ṿng ṿng
đúng và sai, trái và ngay,
ta vướng mắc như mớ bong bong
th́ làm sao ta nuôi chí lớn,
giải thoát quê hương khỏi ách tai ương
để kẻ gian âm mưu thắng lớn, cứ kéo lâu ra là ta.. ừ.. à


Thế là sao, khác ǵ nhau? Đâu có cái ǵ hay và đẹp!
Chính Nghĩa ta sáng trời xa. Sao đem đồng hoá vào những bôn ba?


2.
Có những cái khùng và có những cái ngu
Nhưng nghe thấy hoài th́ bỗng hoá trơn tru
Có những đoạ đày và có những chua cay
Nhưng cứ kéo dài th́ cũng thấy nguôi ngoai.


Thời gian ấy chính thời gian, "liều thuốc nhiệm màu"
hay độc dược như nhau
làm ta vơi bớt đau thương, mà cũng khiến ta hèn ươn, tầm thường


Đường ta đi rộn vang bao Chính Nghĩa,
ta đâu thay ḷng v́ những long đong
đ̣n thù giăng giăng đương nhiên sẽ có
Chính Nghĩa vươn cao ta sẽ thắng tà đạo


Có ǵ đâu dắt d́u nhau,
đem Chính Nghĩa đặt lên hàng đầu
Đất trời Nam trải ngàn năm
không Chính Nghĩa làm sao ta vẹn toàn?
Có ǵ đâu dắt d́u nhau,
đem Chính Nghĩa đặt lên hàng đầu
Đất trời Nam trải ngàn năm
không Chính Nghĩa làm sao ta vẹn toàn?