Thời Hoa L Vẫn Cn Đy
Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Xun Thi

(Am) 006 Boston M  64

* Hoa xưa cũng đ phai mu
L xưa dng nước chn cầu cuốn tri
Bạn b tản mt mun phương
Xa xi xin gởi đi lời nhớ thương
Một thời hoa l ngt hương
Trường xưa thềm cũ vấn vương gt hi...


Mi tc ai đi mắt ai
Chập chờn nổi nhớ u hoi ngn năm

o di t o thanh tn
Bn bờ ảo vọng ai nằm chim bao
Một thời hoa l xn xao
Rộng vng tay với m vo lng Ti...
Repeat *

End:

Một thời hoa l xn xao
Rộng vng tay với m vo lng Ti...