Thoi Tơ       Đức Quỳnh, Thơ: Nguyễn Bnh
(B) Valse 155
Em lo g trời gi em lo g trời mưa
Em tiếc g ma h em tiếc g ma thu


Ta cứ yu đời đi như lc ta cn thơ
Rồi để anh lm thơ v để em dệt tơ


Tơ dệt xong may o o em v o anh
Thiếu tơ nng se thm


Thơ anh lm em ht tơ anh dệt em may
Ta xy đời bằng mộng như tiếng dệt con thoi