Thu Khc Trn Ngn    Ng Thụy Min

Anh c nghe ma thu khc trn ngn
Con nai vng đạp chết l thu tn
Điệu thu mưa gọi hồn bao thương nhớ
Anh c nghe ma thu l thu rơi


Anh c hay tnh ta vỡ tan rồi
Em đi tm ngy thng cũ trong đời
Tnh yu xưa giờ buồn như đm tối
Anh c hay ma thu l vng rơi


Hm nay ma thu đang trở về
Nhn thu tri tnh em thm no nề
Người yu ơi, người qun hết cu thề
Chỉ cn em, chỉ cn em ti t
Giọt nước mắt, giọt nước mắt long lanh
Nhỏ xuống tim xanh
Cho ướt hoen mi hồng
Gọi tn anh từ ci ấm tnh nồng
Gọi tn anh từ ho hắt ma đng


Anh vẫn mơ ma thu ht bn trời
Em by giờ lệ ho hắt tơi bời
Lời yu xưa một đời em thương nhớ
Em vẫn mơ ma thu l vng rơi...