Thu Sầu     Lam Phương
(Am) 6-8 Modern  62
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Trời chiều man mác buồn nát con tim
Lệ t́nh đẫm ướt tà áo trinh nguyên
Kỷ niệm êm đềm c̣n in trên giấy


Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy
Trời đày hai đứa v́ thiếu tơ duyên
Rừng c̣n thay lá t́nh vẫn chưa yên
Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau


Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau
Ngày dài nhung nhớ ḿnh cũng như nhau
Trên cao bao v́ sao sáng
Rừng vắng có bao lá vàng
Là bấy nhiêu sầu


Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ
Người về lặng lẽ t́nh vẫn bơ vơ
Thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau
Quên đi cho hết một kiếp thương đau