Thu Vàng      Cung Tiến

Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
Chiều hôm qua ḿnh tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương


Một ḿnh đi lang thang trên đường
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
Ḷng xa xôi và sầu mênh mông.
Có nghe lá vàng năo nề rơi không


Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi t́nh Thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá c̣n tươi
Nghe chừng đâu đây màu tê tái


Chiều hôm qua lang thang trên đường
Nhớ nhớ, buồn buồn với chán chường
Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương