Thung Lũng Hồng   Phạm Mạnh Cương
(C) Swing Waltz (Boston)  66
Gọi gi ln thung lũng hồng
my tri bềnh bồng
Hạt nắng lunh linh tm dần
mong manh thu vng


Cn đ em yu dỗi hờn, long lanh lệ buồn
Cn đ sương vy kn đầy, cho tnh ngất ngy


Tnh xa trn thung lũng hồng
Tnh nhớ trn thung lũng hồng
Ngn sau rồi sẻ khc thầm
Tnh yu vụt theo lời gi


Tnh xa trn thung lũng hồng
Tnh nhớ trn thung lũng hồng
Ngn sau tnh cũng lỡ rồi
Tnh yu vỗ cnh m đi


Cn nhớ trn thung lũng ny, ru em tnh mềm
Gọi nắng cho my trắng về, cho tri cu thề


Tm mi trn thung lũng hồng
hương yu ngọt ngo
Người hởi cho ta suốt đời, một mnh lẻ loi