Thuở Ban Đầu   Nhạc và lời: Phạm Đ́nh Chương
(C) Cha Cha Cha 128
Sao không thấy em lại để cùng anh thẩn thơ
Trước sân trăng ṿi vọi để rồi cùng ước mơ


Nhưng không thấy em lại
Hàng dừa nghiêng thương nhớ
Và khúc ân t́nh biết đưa về đâu


Ôi đẹp sao là thuở ban đầu
Ch́m sâu đáy mắt một màu xanh khơi
Niềm thương không nói nên lời
Chỉ nghe xao xuyến một trời bâng khuâng


Bâng khuâng lúc em cười ḱa ngàn cây ngẩn ngơ
Sáng trăng xanh khung đời dặt d́u nhạc với thơ


Nhưng không thấy em lại
Hàng thùy dương chếch bóng
Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong