Thương Ca     
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ: Nga


1.
L Bạch l ai?
Thi Hộ người no?
M em chỉ thch ngọt ngo
ngọt ngo ca dao
Cu ru đm nảo, đm nao
Phn thưa đn bng trăng vo,
Phn thưa đn bng trăng vo,
ơi . . . . ơi . . . . vng đưa.


Vương Duy ti hoa,
Cư Dị thi ca
Lời qu mộc mạc, hiền ha
Lời qu mộc mạc, hiền ha
Bnh dn, chất phc,
qu ma, qu ma m em . . . thương.


Như em thương anh,
tnh khim nhường,
Nhẹ như vạt nắng tan sương, tan sương từ từ.
Gần anh, cả đời khng hư
D xa qu mấy cũng như vừa rời
ơi . . . ơi . . . . . . . . . . . ơi


2.
L Bạch l ai?
Thi Hộ người no?
Vương Duy ti hoa,
Cư Dị thi ca
Điểm qua, nhắc đến, thật th
Điểm qua, nhắc đến, thật th
ơi . .ơi . . .m em . . . thương.


Như em thương anh,
tnh khim nhường,
Nhẹ như vạt nắng tan sương, tan sương từ từ.
Đn nhạn đẹp bay ngang trời,
Cần chi phải hạc xa vời mới hay!
Mẹ Cha cho, đến đời ny,
Qu hương d đắng, chua, cay cũng .... thm.
Anh l anh, em l em
Việt Nam duy nhất, Thương Ca viết hoi!
ơi . . . ơi . . . . . . . . . . . ơiTHƯƠNG CA


L Bạch l ai?
Thi Hộ người no?
M em chỉ thch ngọt ngo ca dao
Cu ru đm nảo, chiều nao
Phn thưa đn bng trăng vo, vng đưa.

*
Vương Duy, Cư Dị thi ca
Điểm qua, nhắc đến, thật th rằngthua
Lời qu mộc mạc, hiền ha
Bnh dn, chất phc, qu ma m thương
Như thương anh, tnh khim nhường,
Nhẹ như vạt nắng, tan sương từ từ.
Gần anh, cả đời khng hư
D xa qu mấy cũng như vừa rời
Đn nhạn đẹp bay ngang trời,
Cần chi phải hạc xa vời mới hay!
Mẹ Cha cho, đến đời ny
Qu hương d đắng, chua, cay cũng thm.
Anh l anh, em l em
Mai d thị lực km nhm cũng ta.
Mặc ai vnh vo theo ha
Việt Nam duy nhất, Thương Ca viết hoi!


Nga, 17-11-2010.