Thương Hoi Ngn Năm   Phạm Mạnh Cương
(Dm) 6-8 Orchestral  62
Ngn năm thương hoi một bng người thi
Tnh đ khơi rồi mộng kh nhạt phai
Trăng khuyết rồi c khi đầy
Ngăn cch rồi cũng xum vầy
My bay bay hoi ngn năm


Lng như con thuyền đổ bến tnh yu
Ngại gi mưa chiều thuyền vẫn cn neo
Ai đ d c hững hờ, ai đ d đ m thầm
Ra đi m trọn niềm thương


Thương hoi i ngn năm cn đ
đ mn m tnh c mn đu
Tnh đầu l tnh cuối người ơi
Suốt đời mnh nguyện cu lứa đi


Thời gian m thầm như nước về khơi
Lng trt yu người tnh kh đổi thay
Hoa thắm rồi c khi tn tnh ấy chỉ đến một lần
Tm tư thương hoi ngn năm