Thương Về Xứ Huế   Minh Kỳ & Hoài Linh
(C#) Valse  110
[D] Mây vương khói chiều, xứ [Bm] Huế đẹp yêu [A7] kiều
Ngơ [D] ngẩn ḷng du [Bm] khách những chiều [D] xưa
[Em] Hương Giang lững [A7] lờ, trăng [Em] nước vờn đôi [A7] bờ
Câu ḥ vang xa [Em] đưa khúc buồn [A7] mơ

[D] Tôi thương nhớ nhiều khi [Bm] nắng chiều êm [A7] dịu
Trên [D] đường về Thôn [Bm] Vĩ vắng điều [D] hiu
[Em] Thông reo núi [A7] Ngự man [Em] mác sầu Thiên [A7] Mụ
Ai về gửi thương nhớ chốn [D] ngàn thơ

Huế đẹp [D] ơi, [Bm] những chiều lơ
[Em] Sông Hương nước [G] chảy, Vân Lâu bến đợi [A7] chờ
Nghe ḥ rằng đêm [D] vắng biết về [A7] mô
[D] Huế là thơ, [Bm] Huế là mơ
[Em] Mưa đêm nức [G] nở như câu hát nghẹn [A7] lời
Cung đàn buồn lưu [A7] luyến nỗi niềm [D] vơi

[F#m] Huế đẹp ơi sông [D] Hương nước chảy lững lờ
[Bm] Huế đẹp ơi Nam [D] Giao dốc uốn ven [A7] đồi
Huế đẹp [A] ơi Đông Ba chen chúc bao [A7] người Huế đẹp [D] ơi.