Thủy Thủ và Biển Cả       Y Vũ
(Dm) Twist  150
Với biển cả anh là thủy thủ... u...
Với ḷng nàng anh là hoàng tử... ư...
Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư
Và chuyện thần tiên bao thế hệ
Cho anh bao giây phút say sưa
Cho anh thêu muôn giấc mơ hoa
Cho anh luôn yêu đời hải hồ


Càng đi xa anh càng nhớ em
Trước đại dương ngát xanh muôn trùng
Ḱa ngư nhân in h́nh trên sóng
Bao nàng công chúa dưới thâm cung
Em ơi ! ảo h́nh kia lôi cuốn
Nhưng anh đă nói anh yêu em
Th́ ngàn kiếp vẫn không thay ḷng


Với biển cả anh là thủy thủ... u...
Với ḷng nàng anh là hoàng tử... ư...
Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư
Và chuyện thần tiên bao thế hệ
Cho anh bao giây phút say sưa
Cho anh thêu muôn giấc mơ hoa
Cho anh luôn yêu đời hải hồ