Tiếc Qu Anh    
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ: Nghi


Trăng xa xa, gần gần
Trăng! Trăng! Sao b ẩn?
Trăng mờ mờ mờ dần
Lm lng nng phn vn.
Trăng! Trăng! Trăng ha thnh tim
Mnh lằng lặng im im im
Lắng nghe tim nhịp nhịp
Rộn rng em! Rộn rng em!


Tim mu mu mu cầu vồng
Biến thnh hoa hoa hồng hồng
Hoa trn đầy sức sống
Khi ven ni, bn sng.


Rồi hoa bay, bay, bay
Anh nng niu trn tay
Mắt ngọt ngo nhay nhy
My nh nhẹ, say say.
Chợt hoa nhanh nhanh nhanh
Biến thnh em, thnh anh
Mnh lấp la, lấp lnh
Lượn trời xanh xanh xanh


Em hồng hồng tươi tươi
Cn anh cười cười cười
Sao thơm thơm hương bưởi?
i mi người người người!


Mi ngọt qu chừng chừng chừng!
Sao tự nhin dừng dừng dừng?
Mở mắt nhn, l sưởi
Vỏ bưởi thơm thơm lừng lừng


ra đm hm qua
Vỏ bưởi tỏa hương hoa
Bay khắp phng rộn r
Tạo giấc mơ ngọc ng.


(để hết)
Anh ơi anh! Anh !
Sao em tiếc qu h!
Mnh chưa thu m m!
Anh th thầm nhỏ qu!
Em tiếc hoi hương hoaTIẾC QU ANH !
(Cảm tc sau một giấc mơ thật đẹp)


Trăng xa xa, gần gần
Trăng mờ dần dần dần
Trăng! Trăng! Sao b ẩn?
Lm lng nng phn vn.


Trăng! Trăng ha thnh tim
Mnh lặng im im im
Lắng nghe tim nhịp nhịp
Rộn rng! Rộn rng em!


Tim mu mu cầu vồng
Biến thnh hoa hồng hồng
Hoa trn đầy sức sống
Khi ven ni, bn sng.


Rồi hoa bay, bay, bay
Anh nng niu trn tay
Mắt ngọt ngo nhay nhy
My nh nhẹ, say say.


Hoa chợt nhanh nhanh nhanh
Biến thnh em, thnh anh
Mnh lấp la, lấp lnh
Lượn trời xanh xanh xanh...
Em hồng tươi tươi tươi
Cn anh cười cười cười
Sao thơm thơm hương bưởi?
i mi người người người!


Mi ngọt qu chừng chừng!
Sao tự nhin dừng dừng?
Mở mắt nhn, nhn sưởi
Vỏ bưởi thơm lừng lừng


ra đm hm qua
Vỏ bưởi tỏa hương hoa
Bay khắp phng rộn r
Tạo giấc mơ ngọc ng.


Anh ơi! Tiếc qu !
Mnh chưa thu m m!
Anh th thầm nhỏ qu!
Hồng hoa hương chng ta


Nghi, 8-11-2014