Tiễn Bước Sang Ngang     Hong Trọng

Biết đến bao giờ gặp lại người em tuổi ấu thơ
Đến đn tin mừng
Từ ngy thuyền xun về bến mơ
Th pht giờ đy gặp ma o cưới ngn hoa
Qu ngho chỉ c bi ca
Tặng nng trước khi la xa


Hết ấu thơ rồi cửa đời mừng em đẹp lứa đi
Gắng sức theo chồng
Vợ hiền l trăng rằm sng soi
Hạnh phc trn tươi no cần nếp sống ngn vui
M l mi ấm tnh đi
Một lng mến thương nhau hoi


Mi ấm che tnh đi
Ấm như nắng qu hương
Đang soi ma gặt mới
Gp sức xy ngy mai
Gắng vui bằng hm nay
Vui như rượu hồng mi


Tiếng ht thay qu
Tặng mừng thuyền em gặp bến qua
Nếu c khi no
Chạnh lng cn trng về chốn xưa
Th nhớ đừng qun ngy ny với những lời ca
Cng chồng gắn b đời hoa
Rồi ngn xun chan ha