Tiễn Đưa   Nhạc: Lê Đức Long, thơ: Đặng Hiền
(Am) (Dm) Rumba 90 / Slow Bossa 95
Khi em về chừng như sang đông
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh


Mai em về ḿnh không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau


Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi t́nh nhân không c̣n đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng c̣n ngát hương


Em đi rồi c̣n chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không nắng
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em


Em đi rồi t́nh ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa nhầu
Em xa rồi nụ cười đă tắt
Người ở lại có bao giờ vui

--------------------------------------------------------------------
Tiễn Đưa    Nhạc: Lê Đức Long, thơ: Đặng Hiền
1. Khi em [Em] về chừng như sang [G] đông
Trời tháng [Am] năm mà nghe lành [D] lạnh
Khi em [Bm] về ngồi nghe biển [Am] hát
Chiều qua [D] nhanh như em xa [Em] anh [D][Em]

Mai em [Em] về ḿnh không đưa [G] nhau
Lời cám [Am] ơn giữ lại cho [D] người
Một nụ [Bm] cười thôi cũng [Am] đủ
Mai em [D] về ta không đưa [Em] nhau

ĐK: Làm người ở [G] lại có bao giờ [Am] vui
Khi t́nh [D] nhân không c̣n đứng chung [Em] đôi
Làm người ở [G] lại bao giờ cũng [D] buồn
Như nụ quỳnh [B7] hương chẳng c̣n ngát [Em] hương [D] [Em]

2. Em đi [Em] rồi c̣n chi em [G] ơi
Bao yêu [Am] thương cũng theo người [D] rồi
Em xa [Bm] rồi trời buồn không [Am] nắng
Mưa sẽ [D] buồn ai vuốt tóc [Em] em [D][Em]

Em đi [Em] rồi t́nh ta tan [G] mau
Và tháng [Am] năm phai tàn úa [D] màu
Em xa [Bm] rồi nụ cười đă [Am] tắt
Người ở [D] lại có bao giờ [Em] vui [D][Em]