Tiễn Em     Phạm Duy - Thơ: Cung Trầm Tưởng
(A) Boston  69

Ln xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế
Trời ma Đng Paris suốt đời lm chia ly
Tiễn em về xứ Mẹ anh ni bằng tiếng hn
Khng cn g lu hơn một trăm ngy xa cch


Tuyết rơi mỏng manh buồn ga Lyon đn vng
Cầm tay em muốn khc ni chi cũng muộn mng
Ln xe tiễn em đi  chưa bao giờ buồn thế
Trời ma Đng Paris suốt đời lm chia ly


Hn nhau pht ny chia tay tức th
Em ơi khc đi em, khc đi em, khc đi em
Sao rơi rớt rụng vai em ướt mềm
Em ơi khc đi em, khc đi em, khc đi em


Ln xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế
Trời ma Đng Paris suốt đời lm chia ly
Hỡi em người xm học sương thấm h phố đm
Trn con đường anh đi lệ em buồn vương vấn


Tuyết rơi phủ con tầu trong toa em lạnh đầy
Lm sao em khng rt cho ấm mộng đm nay
Nơi em c trăng soi anh một mnh ở lại
Trời ma Đng Paris suốt đời thm trăng soi


Ln xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế
Trời ma Đng Paris suốt đời lm chia ly