Tiếng Ht Với Cung Đn    Văn Phụng
(G) Rumba  120 / (F) Rumba 105
Nhạc dạo:  L l la l, l l la l, l l la l, l l la l (2 lần)

Đm nay khi nh trăng m đềm trong sng
Ngn vang tiếng tơ gieo sầu nhớ chan ho

Xa xa bng đi chim nhẹ xa trăng ng
  \ \ \ \
Buồn nhn đi chim nhớ người
nhớ người tnh mơ bng dng vẫn xa mờ
  \ \ \ \

Chim ơi cho ta nhờ đưa tin sang bến bờ
Sng vắng nn thơ
  \ \ \ \
Em ơi anh mong chờ
Xun sang khng hững hờ
Tnh duyn anh mơ
  \ \ \ \

Anh mơ, khi nh trăng m đềm trong sng
Bn em khẽ rung cung đn chiếu mơ mng
Say sưa tiếng em ngn ho tiếng tơ vng
Tnh duyn đi ta sẽ ho sẽ ho như mun
Tiếng ht với cung đn
  \ \ \ \

Kết:
L l la l, l l la l, l l la l, l l la l.
L l la l, l l la l, l l la l, l l la l,
                                    l la la... ... ... a...