Tiếng Sng Hương   Phạm Đnh Chương

Miền Trung vọng tiếng
Em xinh em b tn l Hương giang
Đm đm khua nh trăng vng m than
H ơi, phin Đng Ba buồn qua cửa chợ
Bến Vn Lu thuyền v đơm su
Hỡi h, hỡi h...
Qu hương em ngho lắm ai ơi
Ma đng thiếu o h th thiếu ăn


Trời rằng, trời hnh cơn lụt mỗi năm ơi
Khiến đau thương thấm trn
Lấp Thuận An để lan biển khơi, ơi h ơi h


H ơi... h. Ai l qua l thn vắng
Nghe sầu như ma mưa nắng
Cng em xt dn lều tranh chiếu manh
H ơi... Bao giờ mu xương hết tun trn
Qu miền Trung thi kiếp điu tn
Cho em vang khc ca nồng nn


Ngy vui, tan đao binh
Mẹ bồng, con sơ sinh
Chiều đầu xm xn xao đn người trường chinh
Ngậm ngi hn hoan tiếng cười đon vin