Tiểu Cô Nương    Lê Đức Long
(Am) Rumba 90 / Slow Bossa 95 / Bossa Nova 95
Lại gần đây.. lại gần đây
Cho anh vẽ lại chân mày Triệu Minh
Ngày xưa học cửu chân kinh
Giờ đi ở trọ làm thơ tặng người


Này cô nương.. tiểu cô nương
Trăm năm sẽ đẹp như bài thơ ngoan
Lời thơ t́nh đẹp hoang mang
V́ anh lỡ dại th́ thôi cũng đành


Bởi thương nàng
Thương nàng nên anh làm thơ
Thơ nét học sinh t́nh trong như ngọc
Thơ nét học tṛ tặng người anh thương


Bởi thương nàng
Thương nàng anh quên lời kinh
Quên hết lời kinh lời kinh mẹ dạy
Quên hết lời thầy v́ người anh thương


Lại gần đây.. lại gần đây
Cho anh vẽ lại chân mày Triệu Minh
Ngày xưa học cửu chân kinh
Giờ đi ở trọ làm thơ tặng người

nhạc dạo...

Lại gần đây.. lại gần đây
Cho anh vẽ lại chân mày Triệu Minh
Ngày xưa học cửu chân kinh
Giờ đi ở trọ làm thơ tặng người

....
Ngày xưa học cửu chân kinh
Giờ đi ở trọ làm thơ tặng người


Ngày xưa học cửu chân kinh
Giờ đi ở trọ làm thơ tặng em..


https://www.youtube.com/watch?v=xWTVRJShEbs  Mạnh Đ́nh - Tiểu Cô Nương (ASIA 14)