Tnh Cầm  Nhạc: Phạm Duy, thơ: Hong Cầm
(A) Bossa Nova 105
Nếu anh cn trẻ như năm cũ
Quyết đn em về sống với anh
Những khi chiều vng phơ phất đến
Anh đn em ht nu xun xanh


C my bng bạc gy thương nhớ
C nh trăng vng soi giấc mơ
C anh ngồi lại so phm cũ
Mong chờ em ht khc Xun xưa


Nhưng thuyền em buộc trn sng Hận
Anh chẳng quay về với trc tơ
Ngy thng tỳ b vương nh nguyệt
Mộng ho bn song vẫn đợi chờ


Nếu c ngy no em quay gt
Lui về thăm lại bến Thu xa
Th đi mi tc khng cn xanh nữa
My bạc trăng vng vẫn thướt tha...

---------------------------------------------------------------
Tnh Cầm 
Nhạc: Phạm Duy, thơ: Hong Cầm
(A) Bossa Nova 105
Nếu anh cn [A] trẻ [D] như năm [Bm]
Quyết đn em [E] về [E7] sống với [A] anh [Bm]
Những khi chiều [A] vng [D] phơ phất [F#7] đến [Bm]
Anh đn em [E] ht [E7] nu xun [A] xanh.

C my bng [A] bạc [D] gy thương [Bm] nhớ
C nh trăng [E] vng [E7] soi giấc [A][Bm]
C anh ngồi [A] lại [D] so phm [F#7][Bm]
Anh đn em [E] ht [E7] khc xun [A] xưa.

[Am] Nhưng thuyền em [F] buộc trn [Dm] sng hận
Anh chẳng quay [E] về [E7] với cht [Am]
Ngy thng tỳ [Dm] b vương nh [Am] nguyệt
Mộng ho bn [E] song [E7] vẫn đợi [Am] chờ.

Nếu c ngy [A] no [D] em quay [Bm] gt
Lui về thăm [E] lại [E7] bến thu [A] xa [A7]
Th đi mi [Dm] tc khng cn xanh [C#m] nữa [Bm]
My bạc trăng [E] vng [E7] vẫn thướt [A] tha.