T́nh Hờ      Phạm Duy
(Dm) +5 Enka  62
 (E Guitar 6-8)
Tôi đang lừa dối em
Mà sao em không biết
Nhừng lời nói t́nh duyên
Với tôi không cần thiết
Chớ nên thề thốt chi
Đùa vui thôi đây nhé
Say đắm và si mê
Sẵn sàng đang nhạt nḥa


Tội nghiệp quá! xây những lâu đài cát mơ
Biển vắng những chiều sắp mưa
T́nh cũng như là đám mây mịt mù
T́nh là nhớ xin nhớ không lừa dối ai
Đừng nói câu chuyện lứa đôi
T́nh cũng như ḍng nước trôi


Khi tôi t́m đến em
Là t́m vui trong chốc lát
Đến một lúc rồi thôi
Nhớ nhung không cần thiết
Nếu em hiểu rơ tôi
Th́ không nên bối rối
Yêu nghĩa là phôi phai
Nghĩa là mang hận hoài