T́nh Khúc Cho Em  Lê Uyên Phương
(G)(F) 6-8 Slow Rock-1  70 /  Boston 60
Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
C̣n trong hôn mê buồn tênh
Lê măi những bước ê chề
Xin cho thương em thật ḷng (2)
C̣n có khi ḷng thôi giá băng


Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân t́nh sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu
Cho tôi yêu em nồng nàn (2)
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng


V́ đâu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát không tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
C̣n yêu chi hoa ngày xanh
Héo hon v́ mong manh
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng


Thương em khi yêu lần đầu
Thương em lo âu t́nh sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu
Cho tôi yêu em nồng nàn (2)
Dù biết yêu t́nh yêu muộn màng