Tnh Khc Ma Đng    Thanh Trang

Mắt đ một chiều thu hoen lệ sầu
Tiếng đ lạc loi trong tim nghẹn ngo
Đưa em về chiều thu reo dưới gt
m thầm từng hồi gi buốt
Nghe tiếng đng san


Nhớ những đường về sương rơi mịt mng
Mắt biếc l mu ring ti lạnh lng
Thương cho người về c đơn với bng
My chiều lạc loi đ xuống
Với thu mnh mng


Anh lng du đm di cng khi my
Hn tc em, nghe hồn mnh đắng cay
Thng năm buồn miệt mi từng ngn tay
Khi về cn xao xuyến ru hồn người đắm say


Nhớ mi từng chiều thu rơi ngn trng
Tc đ l vng my tri ngập ngừng
Đm mong người về cho vơi gi buốt
Nghe hồn từng ma đ khuất
Tiếc thu mnh mng