Tnh Khc Thng Su    Ng Thụy Min

Thng su nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em
Trời mnh mang xa kn bờ mi ngoan
Gt bước buồn ly trong gi chiều mưa bay
Hồn bng khung nghe tiếng gọi đam m...


Anh muốn cng my giăng kn đường về
Gọi tn em, gọi tn em cho mt bờ mi ấy
Hy ni bằng đi mi, bằng tiếng rượu nồng
Mnh yu nhau, mnh yu nhau
D trời mưa bay, mưa bay...


Thng su nhạt mưa, anh muốn cng mưa bay
Cng my tri tan biến vo mi em
Khp kn lng mi anh ước tnh yu tới
V mưa bay thng su đẹp khng em?


Anh muốn cng em, yu mi nụ cười
Dựa vai nhau, dựa vai nhau
Như những ngy xưa ấy
Hy ni mnh yu nhau bằng tiếng loi người
Trời thi mưa, trời thi mưa
Mnh xa nhau, xa nhau...


Thng su trời mưa, mưa ướt mềm mi em
Mnh yu nhau, xin biết mnh yu nhau
Nước mắt thật cay, cay với tnh yu ấy
V mưa bay, thng su buồn khng anh?