Tnh L Sợi Tơ    Nhạc v lời: Anh Bằng
(Dm) (A#m) (Am) 
Disco 134 / Cha Cha Cha 125 / Techno 140
Tiếng khc khng vơi ' được nỗi ' sầu ' đu em  1 2
Nước mắt khng đem
' lại chuỗi ' ngy ' ấm m  1 2
Đừng buồn nghe em
' đừng sầu nghe em  1 2
Tnh yu đẹp nhất khi xa nhau cn
' thương nhau  1 2

Vẫn biết hm nay ' mnh đang ' cn ' nhau đy  1 2
Nếu lỡ mai sau
' tnh tri ' vo ' đắng cay  1 2
Tiếc nuối thm chi
' hy cố qun đi  1 2
Hy cố qun đi bao nhiu chuyện tnh
' đam m  1 2 3

i!1 2 3 4 Đời ' l ' đại dương ' đại dương mng mnh  1 2
Tnh
' l ' sợi tơ ' sợi tơ mong manh  1 2
V
' ta ' l chiếc ' thuyền con bồng bềnh  1
Trn
' sng ' lnh ' đnh  0

Nếu lỡ mai sau ' mnh khng ' cn ' bn nhau  1 2
Nếu lỡ mai sau
' tnh tri ' vo ' đớn đau  1 2
Đừng buồn nghe em
' đừng sầu nghe em  1 2
Tnh yu l những ngi sao bay vo
' trong đm  1 2 3 4 5 6

Tnh hỡi! 1 2 3 4 Tnh l sợi tơ!
----------------------------------------------------------------------
Tiếng khc khng [Am] vơi được nỗi sầu đu em
Nước mắt khng đem lại [A7] chuỗi ngy ấm [Dm] m
Đừng buồn nghe [Am] em, đừng sầu nghe [Dm] em
Tnh yu đẹp [Em] nhất khi xa nhau cn thương [Am] nhau

Hy biết hm [Am] nay mnh vẫn cn nhau đy
Nếu lỡ mai sau tnh [A7] tri vo đắng [Dm] cay
Tiếc nuối thm [Am] chi, hy cố qun [Dm] đi
Hy cố qun [Am] đi bao nhiu chuyện [Em] tnh đam [Am] m

ĐK: [Am] i! đời l đại dương đại dương mng mnh
Tnh l sợi [Dm] tơ sợi tơ mong manh
V ta l [Am] chiếc thuyền con bồng [G] bềnh
Trn sng lnh [Am] đnh

Nếu lỡ mai [Am] sau mnh khng cn bn nhau
Nếu lỡ mai sau tnh [A7] tri vo đớn [Dm] đau
Đừng buồn nghe [Am] em, đừng sầu nghe [Dm] em
Tnh yu l [Em] những ngi sao bay vo trong [Am] đm
Tnh hỡi [Em] Tnh l sợi [Am] tơ