Tnh Phai      Nguyễn Ngọc Ti
(Dm)  Techno 140
Buồn v em 1 2 3 4 bỗng nhin ' xa vắng 1 2 3 4
Tnh phai theo
1 2 3 4 lời hứa ' ru phong 1 2 3 4
Em yu hỡi
1 2 3 4 em đu ' c biết ! 1 2 3 4
Gi sẽ
' dịu dng 1 2 3 4 khi gi ' bn trăng 1 2 3 4
Rồi khi nhớ
1 2 3 4 khi buồn ' em khc 1 2 3 4 
Nước mắt no
1 2 3 4 nặng nợ đ vay 1 2 3 4 Em ơi ..3

Rồi khi đắm ' say ' tnh ' yu mới  1 2
Em c cn
' nhớ ' chuyện ' ngy xưa  1 2
Rồi mai mốt
' m ' đn ' sang bến  1 2
Em c nhớ
' khi ' mnh ' đắm say  1 2 3 4 5 6

Em ơi ' c lẽ no ' tnh đẹp ' l tnh yu ' dở dang ..4
Em ơi ' c lẽ no ' đời buồn ' khi đ sống ' bn nhau ..4
Xa nhau
' nhưng trong lng ' anh vẫn ' yu em! ..4
Xa nhau
' nhưng trong lng ' anh vẫn ' nhớ em! ..4