Tnh Phụ      Đỗ Lễ

Chuyện tnh mười mấy năm qua nay bỗng xt xa những khi sầu dng. Cn đu ngy quen biết nhau đ yu em rồi, yu cả cuộc đời

Khi em đ phụ lng anh, nỡ phụ lng anh
đau thương để lại xt xa v vn
Chỉ l bội ước những lời hẹn thề m lng ti t


Thi nh em cn hận tnh ny, bao nhiu đắng cay, hy cố qun đi. Đem chn vi vo ngy thật buồn, cho anh c đơn mi mi m thi

Thi nh em! người no phụ tnh lng buồn một mnh, ray rứt khng thi. Khi phụ lng, th ngờ tnh người mang theo thương đau khi gi từ nhau!
.........

Chuyện mnh tn với năm qua mang thm xt xa mỗi khi lệ rơi. Sầu dng ngy thng đớn đau, trch ai phụ mnh, trch ai bạc tnh


Cho em vẫn phụ lng anh, vẫn phụ lng anh, cho anh vạn sầu đắng cay tnh đầu. Cn lại mu trắng xa mờ cuộc tnh đời cn dở dang

Thi nh em cn hận tnh ny, bao nhiu đắng cay, hy cố qun đi. Đem chn vi vo ngy thật buồn cho anh c đơn mi m thi

Thi nh em! người no phụ tnh lng buồn một mnh, ray rứt khng thi. Khi phụ lng, th ngờ tnh người mang theo thương đau khi gi từ nhau!